Wat is kunst

Wereldwijd vind je talloze kunstmusea, maar wat is eigenlijk precies kunst? Zijn dat bijvoorbeeld alleen schilderijen of beelden? Of ligt het begrip kunst veel breder? Het ligt inderdaad een flink stuk breder, want eigenlijk is kunst alles wat een bewuste creatie is van iets moois of iets betekenisvol. Dat kan dus van alles zijn. Kunst ontstaat over het algemeen uit menselijke activiteiten, gecombineerd met vaardigheden en verbeelding.

Verschillende richtingen

Onder kunst vallen dus diverse richtingen, zoals schilderen, beeldhouwen en tekenen. Er zijn ook nog andere kunsten zoals mediakunst, dans, zang, muziek, theater, fotografie, film, literatuur, poëzie of architectuur. Dit laat wel zien hoe ruim het begrip kunst kan zijn. Het is dan ook geen wonder dat er wereldwijd talloze musea op het gebied van kunst te vinden zijn.

De definitie van kunst

Binnen een cultuur kan de opvatting over kunst evolueren. Ook is het begrip kunst niet in ieder tijdvak hetzelfde. Kijk bijvoorbeeld maar naar fotografiekunst; hier hadden ze vroeger nog nooit van gehoord. Het duurde ook even dat het maken van kunstzinnige foto’s ook echt als kunst werd gezien. Doordat er nieuwe genres op het gebied van kunst ontstaan kunnen de opvattingen over kunst dus veranderen. Eigenlijk bestaat er dus geen vaste definitie van kunst. Wat wel of niet onder kunst valt verandert namelijk voortdurend.

Wat vonden zij kunst?

Er zijn wel veel kunstbeschouwingen geweest. Een van de oudste beschouwingen is misschien wel die van Plato, een filosoof. Hij typeerde kunst als iets mimetisch; een nabootsing van de werkelijkheid. Volgens Immanuel Kant was een kunstwerk: “Een soort voorstelling die zichzelf tot doel heeft, maar niettemin de mentale beoefening van sociale communicatie bevordert.” Lev Tolstoj dacht er weer anders over. Volgens hem was kunst een middel om mensen te verbinden. Door gevoelens over kunst te delen ontstond er een verbondenheid, iets wat volgens hem onmisbaar was voor het welzijn van de mensheid. Voor Francis Ford Coppola is het risico het bepalende element van kunst. Volgens Francis kun je geen kunst maken als je geen risico neemt. Zo zijn er tal van verschillende meningen over kunst. Rond het jaartal 1950 is hier een discussie over ontstaan binnen de esthetiek en eigenlijk is deze discussie nog steeds gaande.

De maker of de kijker

Er is ook nog een verschil of we naar kunst kijken vanuit de maker of vanuit de toeschouwer. Voor de maker is een kunstwerk geslaagd als ideeën en gevoelens door middel van een scheppende activiteit zijn uitgedrukt. De kijker moet vaak iets voelen bij het kunstwerk, de schepping moet hun verbeelding aanspreken of een gevoel oproepen. Dat kan bijvoorbeeld bewondering voor het kunstwerk zijn, maar ook afschuw is een gevoel voor esthetiek. In ieder geval ontsnapt de kijker door het kijken naar het kunstwerk even uit de realiteit door in de wereld van de kunstenaar te stappen.

Aanbevolen artikelen